Nieuws
15-03-2017
verslag Politiek Café: Energie & Voedsel van de toekomst
 
alle nieuwsberichten
 
Verkiezingen
16-03-2014
Presentatie kandidaten top 15 verkiezingslijst
 
alle verkiezings-items
 
Publicaties - Vragen aan college
  antwoord B. en W. op vragen: fusie GWL en St. Joseph  
 
 
B. & W. heeft geantwoord op de vragen van de fractie, de zienswijze en fusie-effectrapportage zij nu bekend
 
Voor de volledige brieven zie onderaan de pagina. Hierbij brengt Combinatie95 het volgende onder uw aandacht. Onlangs werden wij op de hoogte gesteld van een voorgenomen fusie tussen de twee woonstichtingen in onze gemeente, nl Goed Wonen Liempde (GWL) en St Joseph. Een fusie wil zeggen dat twee of meer ondernemingen samensmelten tot een nieuwe onderneming. Dat lijkt in dit geval niet aan de orde; het lijkt eerder op een overname van GWL door St Joseph. Combinatie95 is benieuwd of dat onder de juiste condities gaat gebeuren. De nieuwe Woningwet vraagt om een sterkere verantwoording van corporaties naar o.a. gemeenten en een sterker toezicht op die corporaties van diezelfde gemeenten. Dat betekent dat de gemeente ook een rol van betekenis speelt bij deze plannen. Er is onder andere een zienswijze van de gemeente nodig, voordat de eventuele fusie doorgang kan vinden.
 
Combinatie95 maakt zich zorgen om het veiligstellen van de inbreng vanuit Liempde bij het woningbeleid voor het dorp. Het gaat hier per slot van rekening om de leefbaarheid van Liempde. En zoals u weet is de leefbaarheid van onze kleine kernen een belangrijk speerpunt van Combinatie95. Welke inbreng vanuit de Liempdse gemeenschap is in de toekomst verzekerd? Via een vaste vertegenwoordiger in de Raad van Toezicht, via een adviesorgaan of anderzijds?
 
Combinatie95 respecteert vooralsnog de keuze van de twee corporaties om samen te gaan, maar wil duidelijkheid over de gevolgen en heeft daarom de volgende vragen voor het college: 1. Klopt het dat het hier in de praktijk niet om een fusie gaat, maar om een overname van GWL door St Joseph? 2. Wat is uw betrokkenheid tot nu toe bij de aanstaande "fusie" tussen GWL en St. Joseph? 3. Hoe kijkt u op dit moment aan tegen deze plannen? 4. Heeft u al een zienswijze ingediend aangaande de voorgenomen "fusie"? Zo ja, wanneer wordt de raad daarover ge
 
Graag antwoord op deze vragen. Met vriendelijke groeten, Fractie Combinatie95 Peter Manni
 
Meer informatie:
vragen aan het College
antwoord College
Raads Informatie Brief zienswijze Fusie
Bijlage 1, zienswijze
Bijlage 2, fusie-effectrapportage
 
Klik foto voor vergroting!
 
 
 
REACTIEFORMULIER
 
Stuur ons uw reactie op bovenstaand bericht