Nieuws
15-03-2017
verslag Politiek Café: Energie & Voedsel van de toekomst
 
alle nieuwsberichten
 
Verkiezingen
16-03-2014
Presentatie kandidaten top 15 verkiezingslijst
 
alle verkiezings-items
 
Publicaties - Knipsels
  artikel MooiBoxtel-krant 18 febr.2015  
 
 
Wat was het weer een mooi feest, carnaval!! Het mooie aan carnaval is dat iedereen gelijk is. Of je nu rijk of arm bent, coalitie of oppositie het is een feest voor iedereen. Schouder aan schouder hossen en feest vieren met elkaar ongeacht wie of wat je bent. Tolerantie, in een tijd waar die opeens niet meer vanzelfsprekend is.
 
Carnaval is niet alleen een feest, het zorgt er ook voor dat we onszelf niet zo serieus nemen. Zware onderwerpen worden op de hak genomen. Met vaak als de kop van jut, de politiek. Het is dan ook interessant om te zien welke onderwerpen uit de politiek in de optocht naar voren komen.
 
De Heilig Hart kerk kwam diverse keren terug als thema. Logisch! Het is beeldbepalend cultuurhistorisch erfgoed met veel waardevolle herinneringen voor veel mensen. Over een goede invulling moet goed worden nagedacht. Ook de decentralisaties van de zorg, aanleggen van glasvezel in het buitengebied, de situatie in Griekenland, de Kleine Aarde en de komst van de Mooi Boxtel krant zorgden voor inspiratie bij de deelnemers aan de optocht. Onderwerpen waar mensen zich mee verbonden voelen of zich druk over maken.
 
Een thema dat de laatste tijd geen optocht nodig heeft om de tongen los te maken is het Centrum van Boxtel. Het rapport van Cor Molenaar, parkeerregulering, de herinrichting van de markt en de detailhandel visie staan binnenkort allemaal tegelijk op de agenda. Dat zegt iets over de daadkracht van het college. Jarenlang is er niet zo doortastend doorgepakt. Er is een miljoen euro beschikbaar gesteld voor de economie en binnen het eerste jaar van deze coalitie zijn er al meerdere inspraakavonden geweest. De dagen van praten zijn voorbij.
 
Combinatie95 ziet geen andere keuze dan de winkelactiviteiten te concentreren. Dit gebied moet zich onderscheiden van andere winkelcentra in de omgeving door vooral de waardevolle cultuurhistorie beter beleefbaar te maken. Een mooie herinrichting van een autoluwe Markt draagt daar zeker toe bij. Bij leegstaande panden buiten dit gebied moet de gemeente meer ruimte geven om invulling te geven aan de leegstand. De compacte mix van winkels en horeca in een historische omgeving moet mensen weer naar ons centrum lokken. Een trekker in het centrum kan daar bij helpen. Er moet beweging komen en een winkel waar iedereen graag heen gaat, zorgt voor die beweging in het centrum. Natuurlijk is het in deze tijd niet makkelijk om zomaar winkels aan te trekken. Huren zijn hoog terwijl de internet aankopen groeien. De manier waarop mensen winkelen verandert. Winkels moeten zich onderscheiden, iets extra
 
Klik foto voor vergroting!
 
 
 
REACTIEFORMULIER
 
Stuur ons uw reactie op bovenstaand bericht