Nieuws
15-03-2017
verslag Politiek Café: Energie & Voedsel van de toekomst
 
alle nieuwsberichten
 
Verkiezingen
16-03-2014
Presentatie kandidaten top 15 verkiezingslijst
 
alle verkiezings-items
 
Verkiezingen - Verkiezingsprogramma
  Standpunt Combinatie95, WMO, Welzijn en Sociale Zaken  
 
 
Ook de komende 4 jaar zal Combinatie95, zoals u van ons gewend bent, zich inzetten voor onze ouderen, jongeren en de minder draagkrachtigen.
 
Uit gesprekken met burgers, zorgverleners en zorg verlenende instanties blijkt dat er veel onrust bestaat over de komende veranderingen. Wij zijn ons er van bewust dat er nog veel moet gebeuren voor 1 januari 2015. Het is belangrijk om de zorg zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen. Wij zijn dus voorstander van wijkteams met onder andere een wijkverpleegkundige en een plek in de wijk waar de burger terecht kan, b.v. een gemeenschapshuis. Het Centrum voor Jeugd en Gezin zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de ondersteuning van de burgers.
 
Als eerste zal het centrum moeten helpen bij het bij elkaar brengen van iedereen die gezinnen en jongeren die problemen hebben, kunnen helpen. De verdere inrichting van deze ondersteuning zal de komende maanden onderwerp van gesprek zijn.
 
Gezinnen met kinderen en alleenstaande ouderen met een minimuminkomen hebben het erg moeilijk. Hier moet preventief hulp geboden worden. Ook de jeugdwerkeloosheid moet bestreden worden. Combinatie95 verwacht dat door samenwerking tussen gemeente en scholen een stap in de goede richting wordt gezet.
 
zie ook hfst.14 pag.11 van het verkiezingsprogramma 2014
 
Meer informatie:
verkiezingsprogramma 2014
 
Klik foto voor vergroting!
 
 
 
REACTIEFORMULIER
 
Stuur ons uw reactie op bovenstaand bericht