Nieuws
15-03-2017
verslag Politiek Café: Energie & Voedsel van de toekomst
 
alle nieuwsberichten
 
Verkiezingen
16-03-2014
Presentatie kandidaten top 15 verkiezingslijst
 
alle verkiezings-items
 
Informatie - Ingezonden brieven
  Reactie van Combinatie95 op de OPEN brief van BALANS aangaande Schaliegas.  
 
 
Het is een brief gericht aan de Griffie en Collega Raadsleden; --- Beste Griffie en Collega raadsleden, Naar aanleiding van de oproep van Balans. Wij vragen ons af: wat moeten wij hiermee?
 
-- Sinds 2010 is veel meer informatie beschikbaar gekomen over het schaliegasdossier en het was verstandig van het college om een andere weg in te slaan. Dat geldt niet alleen voor het college maar dat heeft eerder ook voor fracties gegolden, ; ieder op een verschillend moment en tempo. Daarom ook ons recent initiatiefvoorstel om een werkgroep
 
-- De vergunningverlening in 2010 heeft plaatsgevonden met de kennis van toen. De vergunningverlening is een collegezaak geweest, die ook Balans in de persoon van wethouder Wim van de Zanden indertijd gewoon gesteund heeft. Hoe komt Balans met deze opstelling met haar eigen wethouder in het reine? Wij hebben geen informatie dat Van de zanden eerder afstand heeft genomen van gezamenlijke collegebesluiten. --- Over de gang van zaken in de beginperiode loopt een rekenkameronderzoek. Balans wacht niet af wat daar de uitkomsten van zijn. Passen die niet in dit straatje van persoonsbeschadiging? Kennelijk schoffeert Balans liever en richt zij alle pijlen op Peter van de Wiel.
 
-- Dat Balans eenmaal onheus op de persoon van wethouder van de Wiel speelde in krantenartikel van het Brabants dagblad van afgelopen vrijdag zou voor ons nog een zaak binnen coalitieverband zijn geweest , ofschoon de ingezonden brief van de heer van Meurs (Balans heeft boter op het hoofd) op dit punt zonder meer terecht was. Echter bewuste vervolg-beschadigingen van een individuele wethouder tot herhalens toe, zie de brief/persbericht, zegt veel over de werkwijze en denkstijl van Balans en moet helaas leiden tot onze reactie.
 
-- Wat beoogt Balans met haar acties? Is er een Boxtels belang of toch vooral een partijbelang? De manier waarop en de woordkeuze waarin dat gebeurt vinden wij bedenkelijk. Balans cre
 
http://www.bd.nl/regio/den-bosch-en-omgeving/boxtel?ref=navigation
 
 
 
REACTIEFORMULIER
 
Stuur ons uw reactie op bovenstaand bericht