Nieuws
15-03-2017
verslag Politiek Café: Energie & Voedsel van de toekomst
 
alle nieuwsberichten
 
Verkiezingen
16-03-2014
Presentatie kandidaten top 15 verkiezingslijst
 
alle verkiezings-items
 
Publicaties - Persberichten
  Intrekking initiatiefvoorstel kunstgrashockeyveld Hockey Club Liempde.  
 
 
Betreft: Intrekking initiatiefvoorstel aanleg van een extra half zandingestrooid kunstgrashockeyveld ten behoeve van Hockey Club Liempde. Gericht aan de griffie en wnd voorzitter van de raad, Combinatie95 heeft op 5 juli 2012 een initiatiefvoorstel over dit onderwerp ingediend. Zonder enig onderliggend stuk is in de commissie bestuurlijke zaken van 28 juni door alle partijen met wethouder Van de Langenberg uitvoerig gesproken over dit onderwerp. Voor Combinatie95 was de discussie onduidelijk en de uitkomst onzeker. Wij beoogden met ons initiatiefvoorstel op korte termijn duidelijkheid te verkrijgen over de besluitvorming en daardoor vertraging van de aanleg van een half kunstgrasveld te voorkomen.
 
Bovendien hebben wij beoogd dat het gemeentebestuur en HCL om tafel zouden gaan zitten en daardoor te bevorderen dat zij tot een gezamenlijke mening komen over de financi
 
Combinatie 95 heeft getracht met dit voorstel een gedragen besluit tot stand te brengen. Uit de behandeling in de commissie Maatschappelijke zaken van maandag 13 augustus is ons gebleken dat er geen enkele draagvlak is voor dit initiatiefvoorstel. Om die reden trekken wij ons voorstel in en zullen wij afwachten met welke voorstel het college komt in het kader van de begroting. Het is een redelijk unicum in de Boxtelse politiek dat een partij een initiatiefvoorstel indient. Kennelijk moeten we daar met elkaar nog aan wennen. Indien het college nu verder om tafel gaat met HCL kan Combinatie95 toch met enige voldoening terugkijken op deze gevolgde werkwijze.
 
Fractie Combinatie95 Ineke van Giersbergen -- Rien Schalkx -- Peter Manni
 
 
 
REACTIEFORMULIER
 
Stuur ons uw reactie op bovenstaand bericht