Nieuws
15-03-2017
verslag Politiek Café: Energie & Voedsel van de toekomst
 
alle nieuwsberichten
 
Verkiezingen
16-03-2014
Presentatie kandidaten top 15 verkiezingslijst
 
alle verkiezings-items
 
Informatie - Actuele standpunten
  Dekkingsplan 2013 als voorloper van de begroting 2013  
 
 
De kijk van Combinatie95 op dit plan. Moeilijke financi
 
We lopen risico
 
Het behoud van investeringen in het centrum, parkeer- en fietsverbindingen in het centrum en daarbuiten, andere infrastructurele werken e.d.. zijn belangrijk. ODC staan wij helemaal achter, wel willen wij graag een toelichting waarom dit verder opgeplust moet worden. Hoe verhoudt zich dat tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid bij andere sporten. Zie o.a. het verzoek van HCL. We willen graag wat meer van de achtergronden weten. Vanuit mijn andere pet als voorzitter van DVG en de relatie met HCL kan ik hier niet verder op ingaan. Duurzaamheid heeft zijn plek gevonden in de begroting en behoudt die ook. Niet alleen groene duurzaamheid, maar ook economische duurzaamheid. Combinatie95 vindt het belangrijk dat de economische positie van Boxtel versterkt wordt. Daarom is het goed dat de ingehuurde projectleider Ladonk-Vorst zijn werk af kan maken . Daarnaast liggen er vooral veel nieuwe economische kansen op het gebied van duurzaamheid (nieuwe innovatieve bedrijven) en versterking van het buitengebied (goed voor toerisme en recreatie; de nieuwe dragers van het buitengebied). In dat licht verstandig om te investeren in een programmamanager Duurzame Campus en plattelandsvernieuwing. Dat gebeurt in deze begroting.
 
Verstandig vinden wij het dat het college ook naar de eigen organisatie kijkt als er bespaard moeten worden. Er kan voor maatregelen alleen draagvlak zijn in de samenleving als je niet voorbij gaat aan het vet op je eigen botten. Geen inflatieverwerking binnen de budgetten en verdergaande afslanking van de ambtelijke organisatie, in het bijzonder bij bouw- en woningtoezicht vinden wij getuigen van realisme. Dat geld wat hiermee wordt bespaard, voorkomt dat dit gehaald moet worden bij individuele voorzieningen bij burgers of verenigingen. Gaat het afslanken lukken door herplaatsingen intern of door detacheringen buiten de organisatie? Het zal duidelijk zijn dat wij opgelucht zijn dat we de strijdbijl kunnen begraven als het gaat om de verbouwingen in het gemeentehuis. In deze moeilijke financi
 
Dat ook burgers een bijdrage moeten leveren, is dan een logische zaak. Wij hebben steeds gepleit voor een beheersing van de lasten. Dat kan door OZB verhoging te compenseren met lagere heffingen. Maar dit vraagt wel iets van de burgers. Minder afval, beter scheiden, en dus lagere heffingen moeten zij wel zelf doen. Dit vraagt verdergaande gedragsverandering. Communicatie is essentieel! Gelukkig is de trendmatige verhoging van 3,75 nu teruggebracht tot een realistische 2,5 %. Dat zal door niemand bestreden worden. Deze maatregelen om OZB verhoging te compenseren met verlaging van heffingen pakken het gunstigste uit voor de minder draagkrachtigen, die in het algemeen in huurwoningen of goedkopere koopwoningen wonen. Dat ondersteunen wij graag. Tot zover onze bijdrage. Rien Schalkx
 
Agenda extra commissie Bestuurlijke Zaken , 28 juni 2012
 
 
 
REACTIEFORMULIER
 
Stuur ons uw reactie op bovenstaand bericht