Nieuws
15-03-2017
verslag Politiek Café: Energie & Voedsel van de toekomst
 
alle nieuwsberichten
 
Verkiezingen
16-03-2014
Presentatie kandidaten top 15 verkiezingslijst
 
alle verkiezings-items
 
Informatie - Actuele standpunten
  Integraal plan, sterk centrum  
 
 
Integraal plan, sterk centrum. Er is grote noodzaak tot maatregelen. Het centrum wordt qua middenstand leger en daardoor stiller. Jammer. Niettemin zijn er ook positieve ontwikkelingen. In de maand juni is er bijv elk weekend een groot evenement in Boxtel gepland en bruist het centrum. We maken werk van de toeristische ambitie. Tegelijk hoor en zie je dat het minder aantrekkelijk is voor bezoekers, ondernemers en inwoners. Leegstaande panden, soms te sfeerloos, onaantrekkelijk. We moeten deze ontwikkeling stoppen en omkeren. Dit plan biedt kansen. Helaas hebben de afgelopen jaren alleen maar in het teken gestaan van parkeren.
 
Elke bijdrage van Combinatie95 is begonnen met de vraag waarom doen we dit eigenlijk? Wat willen we bereiken? Juist een levendig, aantrekkelijk en zo mogelijk bruisend centrum. Bij elke bijdrage hebben wij de neerwaartse trend gesignaleerd en gezegd dat er gehandeld moet worden. Parkeren is daarbij een afgeleid, maar ook belangrijk onderdeel. Het raakt de mensen direct. Les is dat het centrumplan veel nadrukkelijker in beeld gebracht had moeten worden. Jammer dat wethouder Van Aert niet wat meer de regie heeft genomen. We hebben daar eerder op aangedrongen omdat daardoor veel sterker in beeld was gekomen waarom we het allemaal doen. Pas in het najaar van 2011 is er tijdelijk veel aandacht uitgegaan naar de doelstelling van dit alles. Wij wensen zijn opvolgster toe dat deze al haar energie gooit in het bruisend centrum. Een vitaal centrum is een levensader van Boxtel. Wanneer gaan we beginnen met het centrum? Het plan bruisend centrum geeft daarin inzicht. Het is heel goed dat op korte termijn de eerste stappen te zien zijn in het centrum : het ontwerp van de cultuur historische as. Onze inwoners moeten nu zien dat er na jarenlange discussie ook daadwerkelijk aangepakt wordt. Vraag; is het centrum plan en dekkingsplan integraal afgestemd?
 
Parkeerplan. Parkeren in west. Duidelijke aanpak, gaat ten goede komen aan de inwoners van Boxtel west; geen zoekverkeer meer in de wijk, verzekerd van parkeerplaats bij de deur. Wij zijn blij met de gefaseerde aanpak. Het belangrijkste knelpunt in centrum west, de directe nabijheid van het station, wordt als eerste opgepakt. Wij vragen aandacht voor het parkeren in het gebied spoorstraat en brugstraat. Prima, daarna een moment van evaluatie over deze regeling voordat de volgende stap wordt gezet. Vraag hoe gaat u die tussentijdse evaluatie aanpakken?
 
Er is aandacht voor fietsers en voetgangers. Combinatie95 wil vooral maatregelen nemen die fietsverkeer meer stimuleren. Daarnaast kunnen we onze ogen echter niet sluiten voor bezoekers, die de auto nodig hebben. Wij denken dat bij de precieze aanpak van fietsroutes e.d. de fietsersbond een belangrijke gesprekspartner moet zijn en blijven. Vraag: kunt u dit toezeggen? Zorgvuldige aanpak in Boxtel Oost. Autoluwe markt is voorwaarde om tot aantrekkelijk centrum te komen. Jammer dat twee keer
 
Echter wie gelooft in een aantrekkelijk en bruisend centrum en daarin plaats ziet voor een autoluwe markt, en dat doen bijna alle partijen, zal parkeren dichtbij moeten regelen; dat is een voorwaarde. Het afstandscriterium speelt een rol, we moeten bezoekers niet wegjagen. Die moet zich welkom voelen, ook voor de dagdagelijkse boodschappen, die nu eenmaal een kortere afstand vragen. Er zijn volop mogelijkheden om dichtbij en in een korte straal parkeergelegenheid te cre
 
Centrumplan Boxtel
 
 
 
REACTIEFORMULIER
 
Stuur ons uw reactie op bovenstaand bericht