Nieuws
15-03-2017
verslag Politiek Café: Energie & Voedsel van de toekomst
 
alle nieuwsberichten
 
Verkiezingen
16-03-2014
Presentatie kandidaten top 15 verkiezingslijst
 
alle verkiezings-items
 
Informatie - Ingezonden brieven
  Hartekreet, ingezonden brief van Ineke Platel; WMO-kanteling  
 
 
Hier ziet u de brief van ons partijlid Ineke Platel die als titel droeg "Hartekreet" en gericht was aan de raadsleden van de gemeente Boxtel. voor gehele brief zie onderstaande link;
 
Reactie van Combinatie95 op de brief ; Zie een deel van de tekst die onze fractievoorzitter heeft uitgesproken tijdens de laatste raadsvergadering. Combinatie95 is een van de weinige partijen die zo duidelijke stelling neemt.
 
"De jaarrekening 2010 vertoont nog financi
 
Onderstaande tekst komt uit laatste "Gecombineerd nr.15" waar we wat verder ingaan op WMO-kanteling; In de commissie MZ van juni is de notitie:
 
Combinatie95 heeft haar advies uitgesproken voor scenario 2 met daarbij enige kanttekeningen en wensen. Onder meer gefaseerde invoering, goede communicatie naar alle burgers, alertheid op mogelijke hiaten, voorkomen dat burgers tussen wal en schip geraken en met de beoogde inzet van meer zorg voor elkaar en de omgeving moet zorgvuldig gekeken worden naar de mate van belastbaarheid en haalbaarheid gezien de veranderde samenleving. In de partijvergadering van Combinatie95 op 27 juni jl. in De Rots gaf Ineke Platel middels een uitgesproken tekst een treffend beeld weer hoe de praktijk kan zijn bij het een beroep moeten doen op je sociale netwerk, de omgeving, mantelzorg en vrijwilligers. Het kantelen zal vragen om een actievere bijdrage van de burger maar vooral ook van de samenleving. Alleen met elkaar kunnen we een omslag maken. Combinatie95 zal de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen; behoud van regie over het eigen leven, participatie en zelfredzaamheid van de burger in de samenleving staan hierbij centraal.
 
Meer informatie:
Brief Ineke Platel
 
 
 
REACTIEFORMULIER
 
Stuur ons uw reactie op bovenstaand bericht