Nieuws
15-03-2017
verslag Politiek Café: Energie & Voedsel van de toekomst
 
alle nieuwsberichten
 
Verkiezingen
16-03-2014
Presentatie kandidaten top 15 verkiezingslijst
 
alle verkiezings-items
 
Informatie - Actuele standpunten
  reactie commissie RZ 12 april 2011, Parkeeroplossing Centrum-Oost, Parkeerterrein Boomgaert  
 
 
1e termijn. Voorzitter, het is ook volgens Combinatie95 hoog tijd om het winkel- en verblijfsklimaat in het Boxtelse centrum te verbeteren. Met het plan de Croon is een stap in de goede richting gezet. Gecombineerd met de ontwikkeling en de uitbouw van de historische as kan dit tot een behoorlijke kwaliteitsimpuls van het Boxtelse centrum zorgen. Het autoluw maken van de markt kan daarin ook bijdragen mits elders parkeerruimte gecre
 
Terugkijkend in de geschiedenis van het parkeervraagstuk zien we in 2006 een onderzoek naar parkeerlocaties in de nabijheid van het centrum. Het betrof echter een onderzoek naar geschikte locaties voor een parkeergarage. Wellicht als het bureau Minos&Twisk onderzoek naar parkeren op maaiveld gedaan hadden, de resultaten er anders uit gezien hadden. In januari 2010 wordt door de Raad een besluit genomen om via een quick scan alle mogelijkheden te onderzoeken naar de financi
 
Zonder beraadslagingen uit 2006 helemaal over te doen, vragen wij toch aandacht voor mogelijke alternatieven. Immers, het verder verstenen van het centrum ten koste van een boomgaert met cultuur-historische waarde, kan niet het doel zijn. Daarom vraagt Combinatie95 het volgende: Kan het de wethouder de noodzaak van het aantal van 150 parkeerplaatsen onderbouwen? Is de wethouder bereid het parkeerterrein aan de Mgr. Bekkersstraat te optimaliseren, waarbij o.i. al ongeveer 20 plaatsen extra te realiseren zijn. En is de wethouder bereid om een alternatieve parkeerplaats als Fellenoord beter en ruimer in te richten waardoor ook daar veel meer extra parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden?
 
Combinatie95 mist een financi
 
2e termijn: De nagezonden aanvullende informatie, alsook het hier gepresenteerde zal Combinatie95 met haar achterban bespreken. Daarom kunnen we nu nog geen standpunt innemen en zullen dat doen tijdens de a.s. raadsvergadering.
 
 
 
REACTIEFORMULIER
 
Stuur ons uw reactie op bovenstaand bericht