Nieuws
15-03-2017
verslag Politiek Café: Energie & Voedsel van de toekomst
 
alle nieuwsberichten
 
Verkiezingen
16-03-2014
Presentatie kandidaten top 15 verkiezingslijst
 
alle verkiezings-items
 
Informatie - Actuele standpunten
  reactie Combinatie95 commissie BZ -- 8 dec.2010  
 
 
Subsidieverordening: Bij de vorige bespreking is ingegaan op de Vughtse verordening en de verordening van de VNG. Is nu meer over genomen van de verordening van Vught of is toch meer een eigen keuze gemaakt ten aanzien van de subsidiebedragen en de voorwaarden zoals accountantsverklaring? Graag wat meer uitleg over de gemaakte keuzes. Bij de tweede ronde zal na de uitleg van de wethouder worden aangegeven dat volgens Combinatie95 een goede afweging is gemaakt tussen de te verstrekken subsidiebedragen en de verantwoording die gevraagd wordt aan de personen of organisaties die een subsidie krijgen.
 
Verordening Winkeltijden: Voor twee zaken wordt nu instemming gevraagd:
 
Ontwikkelingen in de maatschappij lijken te vragen voor ruimere openingstijden, omliggende gemeenten kiezen hier ook voor. De branche, zo blijkt uit de ter inzage liggende reacties, is niet onverdeeld gelukkig met de zondagopenstelling. Zoals ook al bij de discussie in 2009 zijn wij zeer terughoudend op dit onderwerp, maar voelen wij dat macro-economische ontwikkelingen ons min of meer sturen. Wij staan dan ook niet negatief tegenover een tweede ontheffing, maar willen uitdrukkelijk aandacht voor de kleine kernen.
 
Voorgesteld wordt om in 2013 een evaluatieonderzoek uit te voeren waarbij de leefbaarheid in de kleine kernen wordt meegenomen, voordat de volgende fase van 3 jaar wordt. Wij kunnen veel geld investeren in wijk en dorpsontwikkelplannen, maar primair gaat het daarbij toch om behoud van de basisvoorzieningen. Kunnen deze essenti
 
Combinatie95 vindt het juist dat het lotingsysteem is aangepast naar aanleiding van de reactie van Citymanagement.
 
 
 
REACTIEFORMULIER
 
Stuur ons uw reactie op bovenstaand bericht