Nieuws
15-03-2017
verslag Politiek Café: Energie & Voedsel van de toekomst
 
alle nieuwsberichten
 
Verkiezingen
16-03-2014
Presentatie kandidaten top 15 verkiezingslijst
 
alle verkiezings-items
 
Informatie - Moties en amendementen
  Motie verruiming Minimabeleid  
 
 
Al in de vergadering van de commissie Maatschappelijke Zaken van 9 november 2009 werd de Minima Effect Rapportage behandeld. Door de commissie werden twee suggesties gedaan om het minimabeleid te verbeteren: - Inkomensgrens voor de collectieve ziektekostenverzekering ophogen tot 120% van de bijstandsnorm. - Verhoging van de vergoeding via het Welzijnsfond voor gezinnen met schoolgaande kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
 
Randvoorwaarde voor nieuw beleid was dat verruiming van het minimabeleid zou kunnen worden gerealiseerd binnen de bestaande budgetten. De omvang van de bezuinigingen is inmiddels bekend. Reden voor het college om na afweging te besluiten dat er geen ruimte is in het huidige en toekomstige budget.
 
Combinatie95 is echter van mening dat we de vergoeding van het Welzijnsfonds met 100 euro per doelgroepkind moeten verhogen. Het landelijk minimabeleid biedt weinig perspectief voor de gezinnen met kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Wij vinden dat we deze gezinnen extra moeten ondersteunen. Daarom hebben we samen met de andere coalitiepartijen en de SP op 21 december 2010 een motie ingediend waarin we het college oproepen om het minimabeleid te verruimen. Reacties naar Ineke van Giersbergen; fvgiersbergen@wanadoo.nl
 
Meer informatie:
Motie Minimabeleid
 
 
 
REACTIEFORMULIER
 
Stuur ons uw reactie op bovenstaand bericht