Nieuws
15-03-2017
verslag Politiek Café: Energie & Voedsel van de toekomst
 
alle nieuwsberichten
 
Verkiezingen
16-03-2014
Presentatie kandidaten top 15 verkiezingslijst
 
alle verkiezings-items
 
Informatie - Actuele standpunten
  Onderzoek naar alternatieven TALK  
 
 
In de raadsvergadering van 21 december heeft Combinatie95 zich positief uitgesproken over het onderzoek naar de alternatieven voor TALK (Trac
 
Daarnaast hebben we de wethouder om meer zorgvuldigheid gevraagd voor het proces om te komen tot een verbod voor vrachtwagenverkeer over de Kapelweg. Voor de alternatieven 3a en 4 hebben wij een combinatie van beide alternatieven voorgesteld die gunstiger is voor de cultuurhistorische en archeologische waarden en dus meer haalbaar. De ontsluitingsweg van Ladonk naar de Kapelweg loopt dan over de bestaande weg Colenhoef om na het Smalwater naar het westen af te buigen en bij overweg d
 
Ook hebben we de wethouder erop gewezen om te bekijken of de alternatieven niet in strijd zijn met de natuurbeschermingswet van 2005. Een motie door de oppositie ingediend om alsnog een MER-procedure af te dwingen heeft het niet gehaald. De wethouder kon onze voorstellen onderschrijven en deze zullen meegenomen worden bij het volgend nader onderzoek. De uitslag hiervan wordt in mei 2011 verwacht. Reacties naar Peter Manni
 
voor meer informatie zie onder;
 
GVVP, Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan
 
Meer informatie:
Kaartbeelden van alternatieven
Quick scan alternatieven TALK
TALK beoordelingstabel
Presentatie TALK
Samenvatting telresultaten 2010 Boxtel
 
 
 
REACTIEFORMULIER
 
Stuur ons uw reactie op bovenstaand bericht